TITANIK AGENT

Ürün Resimlerimiz

* Birçok pestisit ile Bitki Besleme ürününün karışımı yapıldığından ortaya çıkan çökme ve bozunmasının önüne geçer,çözer.Metal iyonlarını şelatlar, tampon özelliği vardır.Mikro elementlerin etkinliğini arttirir.

* Kullanma suyunun PH sini düşürür, pestisitlerin yüksek PH' dan dolayı etkinliğinin azalmasını bozulmasını önler.

* Homojen bir yüzey oluşturur, yayıcı yapıştırıcı özelliği ile pestisit ve besleme ürünlerinin bitki yüzey lerine daha iyi yayılmasını sağlar, akıp giderek israf olmasını engeller, etkinliği arttırır.

*İlaçlama aletlerinin memelerinin tikanmasını önler.

* Damla sulama sistemlerini temizler, tikanmaların önüne geçer. *0 organik tabiatlı ürün toprak tekstrüne, biyolojik aktiviteye, bitki kök sistemine olumlu katkılar sağlar.

*İlaçlama aleti temizliğinde kullanılır.

Uygulama Şekli; Miktarı:

TİTANİC Agent; ilaçlama suyuna, karıştıracağımız ilaç ve gübre çeşidine, azlığına ya da çokluğuna göre 100-150 ml/100 litre su kullanmaktayız.

İlaçlama tankımızı su ile doldurup ilaç ve Bitki Besleme ürünlerini tankımıza ilave edip karıştırdıktan sonra TİTANİC Agent ilave edilerek iyice karıştırılır. Damla sulama sistemlerinde 100 litre suya 100-750 ml ilave edilerek temizlik yapılabilir.300 ml/da dozu max.olup aşılmamalıdır.

Karışım: Ön karışım yapmak şartı ile tüm ilaçlarda kullanılabilir.

İçerik : p karboksilik asit ve türevleri 0 Diğer yardımcı maddeler

Benzer Ürünler