PH FAST DOWN

Ürün Resimlerimiz

pH: bir solusyonun hidrojen iyon konsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır.

pH derğeri suyun ne kadar asit veya bazik olduğunu gösterir. Bu değerler 0 (çok asit) ile 14 (cok bazik) arasında değişir. Dijital pH metreler en kullanışlı olanlardir.pH solüsyoun alkalilik ve asidiklik oranıdır. Solüsyonun pH i besinlerin emilimi için çok önemlidir. ideal pH düzeyi hidroponik için 5.6-6 arasında, toprak için 6.2-6.8 arasındadır. pH bu değerlerin dışına çıkarsa

• Solüsyondaki bazı besinler bitki tarafından emilemezken bazıları gereğinden fazla emilir.

• Sürekli musluk suyu kullanırsanız sudan gelen çözünmeyen tuzlar kök bölgesinde birikecek ve pH dengesizleşmeye başlayacaktır.

Solüsyonun pH düzeyi pH fast DOWN ile dengelenmelidir.

Sudaki yüksek pH, bitkisel üretimi sınırlayan bir faktör olabilir. Sulama suyunun ve yetiştirme ortaminin (toprak, torf, vb) pH'inin yüksek olması demir, manganez, çinko, bakır gibi mikrobesin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecede azaltabilir.Ayrıca damla sulama sistemleri vs de tikanmaların önüne geçmek için periyodik olarak pH fast DOWN kullanılmalıdır.

Suyun pH'inin yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çokelmesine neden olur ve en önemlisi tarım ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür. Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatli olanlar yuksek pH'lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler. Hidrolizin derecesi, bir tanm ilacının etkili maddesinin yarılanma ömrünün ölçülmesidir. Bazı tarım ilaçları pH:8 ve üstünde çok hızlı hidrolize olurlar. Onun için üreticilerin ilaçlama ve sulama yapmadan önce kullanacakları sularının pH değerlerini bilmeleri gerekiyor. pH fast DOWN;aynı zamanda bitki besin elementlerini (fosfor, azot ve kükürt) sağlarlar. Ayrıca, MAP (Mono Amonyum Fosfat) gübresi hem pH düsürücü hem de yaprak gübresi olarak da iyi bir seçimdir.

Özellikle metal içeren bakırli fungisitler (bordo bulamacı, bakır sülfat, bakır oksiklorid, bakır hidroksid vb.), kükürt, fosetyl-Al gibi bazı fungisitler ile düşük pH'lı suyu karıştırmamalıyız. Çünkü, metallerin asitte eriyiciliği hızla arttığından bitkide fitotoksite yapma riski de artar. Bazı pestisitler alkali sularda bozulmaktadırlar. İlaçlama suyunun pH'ini 5.5-6.5 aralığına ayarlamak, tarım ilaçlarından en iyi sonuç alabilmenin en ekonomik ve kolay yoludur.

PH DÜZENLEYİCİLER

PH DEĞERİ

SİTRİK ASİT

(LİMON TUZU) (g)

FOSFORİK ASİT

(ml)

NİKRİT ASİT

(g)

MAP

(g)

7.0 20 96 20 650
7.1 22 102 21 652
7.2 24 108 27 656
7.3 24 112 27.6 660
7.4 26 126 28 662
7.5 26 127 28.6 666
7.6 26 128 29 670
7.7 26 129 29.2 672
7.8 28 141 29.4 678
7.9 28 153 29.6 680
8.0 28 162 30 686
8.1 28 168 31 690
8.2 30 173 32 706
8.3 30 175 33 722
8.4 30 176 34 726
8.5 30 177 36 772
8.6 32 178 38 774
8.7 32 179 39 776
8.8 34 180 39.4 776
8.9 34 181 40 780
9.0 34 182 40.4 782
9.1 34 183 40.6 782
9.2 34 184 40.8 790
9.3 36 185 41 794
9.4 36 186 41 796
9.5 36 187 41 800
9.6 38 188, 41.6 804
9.7 38 189 42 810
9.8 39 190 43 812
9.9 39 192 43 815

 

Aktif Madde Adı Uygun pH pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9
Acetamiprid 5-6            
B. thuringiensis 6         Stabil Değil Stabil Değil
Dimethoate 5 20 saat   12 saat     48 dk
Phosmet 5   7 gün   12 saat 4 saat  
Spinosad 6   stabil   200 gün    
Captan 5   32 saat   8 saat 10 dk 2 dk
Mancozed 6   20 gün   17 saat    34 saat
Glyphosate 5-6            
2.4-D Amin 4-7            

Benzer Ürünler