KONSANTRE SOLOR S80

Ürün Resimlerimiz

SOLOR 80 SC, sulu kükürttür

SOLOR 80 SC; Toprağın kireç ve bitkiler tarafından alınamaz kompleks yapıların çözdürülmesi, toprak asitliğinin artırılması ve toprağın PH'sinin düşürülmesinde uygulanabilecek etkin bir üründür.

SOLOR 80 SC; Toprağa nefes aldirir ve tansiyonunu ayarlar, Toprağın soğuk aylarda isisini ayarlamaya yardımcıdır. Yüksek pH dan dolayı sivi kükürt bitkinin topraktan alamadığı makro (Azot, fosfor, Potas, Kalsiyum, Magnezyum vb.) ve mikro ( Çinko, Demir, Kobalt, Mangan, Bakır, Bor, Molibden vb.) besin elementlerinin alımını kolaylaştırır. Sivi Kükürt, Elementel Kükürt formunda olduğu için sülfat ve benzeri bağlı kükürt formlarından yaklaşık dört kat daha etkilidir.

SOLOR 80 SC, Damlama, yağmurlama sistemleri ile kullanıma uygun Kükürt formudur. Sivi Kükürt partikül çapları 5 mikrondan düşüktür. Bu seviyelerin hepsi damlama, yağmurlama ve ilaçlama sistemlerinde kullanılabilir.

SOLOR 80 SC; Toplam kükürt (S) içeriği ortalama

TOPRAK pH HEDEP pH KUMLU TOPRAK (Lt/da) TINLI TOPRAK(Lt/da) KİLLİ TOPRAK(Lt/da)
8.5 6.5 3,5 4,5 5,0
8.0 6.5 2,5 3,5 4,0
7.5 6.5 1,5 2,5 3,0
7.0 6.5 1,5 1,5 2,0

Benzer Ürünler