E-WET

Ürün Resimlerimiz

E-WET:Sodyum karboksimetil selüloz'un yayıcı ve yapıştirici özelliğinden fayadalanılarak,ortofosforik asit nitrik asit sitrik asit gibi asitlerin ortamdaki yüksek PH dan kaynaklı olumsuzlukları bertaraf ederek ilaçlama ve diğer kullanım sularinin Ph larını indirerek istenen ortamlar sağlanmaktadır. llaçlamalarda pulverizasyon ile bitkinin yaprağına püskürtülen ilaç daha homojen olarak ve de daha ince noktalarda tüm bitkiye yayılarak ve de yapıştırılarak bitkinin ilaçla daha fazla nüfus ile daha etkili netice alınmaktadır. Mumsu yapılı yaprak, tüylü olan yaprak ve kaygan yüzeye sahip olan yaprak yapılarında ilaç ve gübrenin kalıcı olması ve istenen verimin alınması zor olmaktadır.

Çok zaman ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve kireç değerleri de bilinmediğinden ilaçlamalar istenilen sonuçları vermemekte ve çoğu defa ilaçlamalar tekrarlanmaktadır. Bu nedenlerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak, uygulanan ilaç ve gübreden istenen verimi almak için, ilaçlama suyuna önce E-WET karıştırılmalıdır.

PH düşürücü etkisi ile de ilaçlardan -50 oranda sorun olan çeşitlerde daha iyi neticeler alınmaktadır. Çok küçük bir maliyetinin olmasına rağmen çok önemli neticeler vermesi sebebi ile tüm ilaçlamalarda tercih edilmesi önerilir.

E-WET uygulamadan önce ilaçlama suyunun özelliklerinin iyi bilinmesi,ilaçlamada kullanılacak kimyasal ürünlerin özelliklerinin iyi bilinmesi ve kullanılacak E-wett yayıcı yapıştırıcı,ph düşürücü ürünün gerekli dozlarda kullanılması ile en iyi netice alınmalıdır.

Ayrıca E-WET Yayıcı Yapıştırıcı,PH düşürücü ürün, ilaçlama bittikten sonra ilaçlama tanki, pompası,makinası gibi aparatlarlar güzelce yıkanmalıdır.Çok ucuz ve basit bu olayın ihmalinden dolayı özellikle Herbisitlerin kullanımının ardından aynı ilaçlama aparatları ile fungusit,akarsit vs. mücadelesinin yapılması kaynaklı ciddi kayıplar yaşanmaktadır. E-WET in organik menşeili olması kalıntı bırakmaması nedeni ile organik tarımda da rahatça kullanılabilmektedir. Yüksek pH, bitkisel üretimi sınırlayan önemli bir faktördür. Sulama suyunun veya yetiştirme ortamının (toprak, torf, vb) pH'ının yüksek olması demir, manganez, çinko, bakır gibi mikro besin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecede azaltabilir.

Suyun pH'inin yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çökelmesine neden olur ve en önemlisi tarım ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür. Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatlı olanlar yüksek pH'lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler.

KULLANILDIĞI YERLER DOZ
İNSEKTİSİLER İLE 25-50CC/100LT SU
FUNGUSSİTLER İLE 25-50CC/100LT SU
HERBİSİTLER İLE 25-50CC/100LT SU
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ İLE 25-50CC/100LT SU
YAPRAK GÜBRELERİ İLE 25-50CC/100LT SU
İLAÇLAMA ALET TEMİZLİLĞİNDE 25-50CC/100LT SU

Benzer Ürünler