Arkaplan
x
Ülke (Bölge) Seç
x
Türkçe
İngilizce

LABORATUVAR GALERİMİZ

TOPRAK ANALİZİ NEDİR? NİÇİN YAPILIR?

Toprak analizii belli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan bir metotdur. Belirli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuvarlarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarı bulunur. Böylece etkilen bitkisinin iyi mahsul vermesi için hangi gübrenin verileceği ortaya koyar. Toprağımızı analiz ettirmeden önce gübreleme yaparsak büyük hataya düşeriz. 

 • Gereğinden fazla gübre kullanır, fazla gübre toprağa ve bitkiye zarara verir.
 • İhtiyaçtan daha az gübre kullanır, üründe azalma olur.
 • Yanlış cins gübre kullanılır, bu da ürüne ve toprağa zarar verir.
 • Gübreyi uygun zamanda şekilde vermezsek istenilen miktarda ürün alamayız. 
 • Yetiştirilecek ürünün cinsi doğru olarak tayin edilemez.
 • İşte bu gibi hatalara düşülünce de gübreden beklenilen faydalar sağlanmaz.

Bu nedenle GÜBRE KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA TOPRAK ANALİZİ YAPILMALIDIR.

TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ?

 • Önce den gübre veya kireç atılmış yerlerden, 
 • Hayvan gübresi yığılan yerlerden,
 • Hayvan yeri ve hayvan yatmış yerlerden,
 • Sap, kök ve yabani otların yakıldığı kısımlardan,
 • Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden, tarla hudutları ve yakınlarından,
 • Ağaç altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlarından,
 • Sıraya gübreli ekim yapılan mahsullerde sıra üstlerden toprak örnekleri alınmaz.

YAPTIĞIMIZ ANALİZLER

TOPRAKTA TEMEL ANALİZLER 

 • Bünye
 • Toprak Reaksiyonu (Ph)
 • Kireç
 • Toplam Tuz
 • Organik Madde
 • Alınabilir Fosfor
 • Alınabilir Potasyum

SULAMA SUYU ANALİZLERİ

 • Ec
 • Ph
 • Sodyum (Na)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Bor
 • Magnezyum (Mg)
 • Karbonat (CO3)
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Klor (Cl)
 • Sülfat (SO3)
 • Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR)

MİKRO ELEMENT ANALİZLERİ

 • Demir (Fe)
 • Çinko (Zn)
 • Mangan (Mn)
 • Bor
 • Molibden (Mo)
 • Ağır Metal Analizleri

ANALİZDEN TOPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINIR?

Örnek almak için birçok alet kullanılır. En uygun olanı toprak burgusu ve sondasıdır. Bu aletlerin bulunmadığı durumlarda toprakörneği bahçe küreği (Bel) ilke alınabilir. Toprak örneğinin alınacağı derinlik göre değişir. Gübreleme amacıyla alınan bu örneklerin derinliği 15-20 cm ( 1 Karış ) olmalıdır.