Tohumlar
+ Sebze Tohumları
+   Domates Tohumu
+   Biber Tohumu
+   Patlıcan Tohumu
+   Marul Tohumu
+   Lahana Tohumu
+   Bamya Tohumu
+   Salatalık Tohumu
+   Kabak Tohumu
+   Pırasa Tohumu
+   Soğan Tohumu
+   Mısır Tohumu
+   Ayçekirdeği
+   Kavun Tohumu
+   Karpuz Tohumu
+   Turp Tohumu
+   Havuç Tohumu
+   Pancar Tohumu
+   Fasulye Tohumu
+   Bezelye Tohumu
+   Barbunya Tohumu
+   Diğer Tohumlar
+ Tarla Bitkileri
+ Endüstri ve Yem Bitkileri
+ Süs Bitkileri
+ Çim Tohumları
+ İlaç ve Baharat Bitkileri
+ Fide
+ Fidan
+ Mantar Sporları
+ Embriyodan Üretim
Zirai İlaçlar
Gübreler
Halk Sağlığı
Plastik Pompa
Ekip Tarım / Ürünler / Zirai İlaçlar / GIRCALA 20 SL < Geri Dön

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL) 

GRUBU  

  D  

     HERBİSİT(Yabancı ot ilacı)  


200 g/l  Paraquat  ion


                                                 KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancı Otlar

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Turunçgil

Dar ve Geniş

 Yapraklı Yabancı Otlar

400 ml /da Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde

14 gün

Fındık Bahçeleri

Dar ve Geniş

 Yapraklı Yabancı Otlar

500 ml /da Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde

14 gün

Bağ

Dar ve Geniş

 Yapraklı Yabancı Otlar

500 ml /da Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde

14 gün

Pamuk Tarlalarında

Yabani Fiğ (Vicia spp.)

Yavşan Otu (Veronica spp.)

Yabani Yulaf (Avena spp.)

300 ml/da Ekim öncesi

Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde

14 gün

Yonca

Kaktüs (Cuscuta spp.)

300 ml /da Yonca

 biçiminden sonra

4 gün

Boş alanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püsküllü Çayır  (Bromus tectorum)

Çatal Otu   (Digitaria sanguinalis)

Duvar Arpası    (Hordeum murinum)

Tavşan Bıyığı   (Poa annua)

Yapışkan Otu (Setaria verticillata)

Kan Damlası (Adonis spp.)

Horoz İbiği (Armanthus spp.)

Çoban Çantası(Capsella bursa-pastoris)

Güneş Dikeni (Centaurea solstitialis)

Yabani Havuç (Daucus carota)

Dön Baba (Erodium cicutarium)

Yoğurtotu (Galium spp.)

Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani Hardal (Sinapsis arvensis)

İmam Kavuğu (Senecio vulgaris)

Demir Dikeni (Tribulus terrestris)

Yemlik (Tragopogon latifolius)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Arpamsı Brom (Bromus hordeceus)

Ayrık (Agropyron repens)

Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Köpekdişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

Kamış (Phragmites austrialis)

Kaynaş (Sorghum halepense)

Havacıva Otu (Alkana tinctoria)

Köygöçüren (Circium arvense)

Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Boğa Dikeni (Eryngium campestre)

Sütleğen (Euphorbia spp.)

İt Sineği (Marrubium spp.)

Labada (Rumex spp.)

Köpek Üzümü (Solanum nigrum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 ml/da

Yapraklar 3-6 yapraklı dönemde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeytin

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu(Amaranthus retroflexus)

Sirken(Chenopodium album)

Köpek Üzümü(Solanum niğrum)

Darıcan(Echinocloa cruss-galli)

Kirpi Darı(Seteria viridis)

 

500 ml/da Yabancı otlar 3-6 yapraklı iken

 

14 gün


ETKİ ŞEKLİ:GIRCALA 20 SL ,tek ve çok yıllık tek ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol eden ,seçici olmayan kontak etkili bir yabancı ot ilacıdır.GIRCALA 20 SL yanıcı ve uçucu değildir.Formülasyonunda FAO satandartlarına göre renk ve kusturucu madde içermektedir.

KULLANIM ŞEKLİ:GIRCALA  20 SL ,sırt pülverizatörleri ve traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle uygulanabilir.Atomizörle kullanılmamalıdır.Bitkilerin kahverengi kabuk dokusu teşekkül etmiş ağaç ve çalı şeklinde gelişen mahsuller de ilacın rüzgar etkisi ile istenmeyen yerlere taşınarak zarar vermesini önlemek için 1 atm basınçla çalışabilen ve ilacı daha iri zerreler halinde atabilen memeler kullanılmalıdır.Tee-jet memelerde kullanılabilir. İlaç uygulamalarına yabancı otlar 3-6  yapraklı iken başlanmalı ve gerektikçe tekrarlanmalıdır.İlaçlamalarda iyi bir kaplama yapılmasına , yabancı otların ıslanmasına özen gösterilmelidir.GIRCALA 20 SL ,en çok 40 kısım suya 1 kısım ilaç düşecek konsantrasyonda kullanılmalı ,daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılmamalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli ,aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır.İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre olduğundan emin olunuz.Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için ,önce sadece su ile belirli bir alanda düzgünce ıslatılır.Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

DİKKAT:Yoncalarda GIRCALA 20 SL uygulaması için iyi bir kök gelişiminin olması gerekmektedir.Bu nedenle yoncalık tesisinden itibaren en az bir yıl beklenmeli ve uygulamalarda  biçimleri takiben 3 gün içerisinde yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİKDURUMU:

GIRCALA 20 SL Alachlor,Atrazin,Dicamba,İmizamethapyr,Linuron,Metolachlor,Pendimethalin,Fluazifop-p-buyyl,Glufosinate,Bromacil,Metrubuzine terkipli herbisitler ile karışabilir.

İLAÇ KARIŞIMININ HAZIRLANMASI VE İLAÇLAMA SIRASINDA ALINACAK TEDBİRLER:

 *Uzun kollu giysiler,uzun pantolon ve çizme giyiniz.

 *Su geçirmez eldiven kullanınız.

 *Göz koruyucusu(Siperlik) en azından gözlük kullanınız.Sulandırılmamış GIRCALA 20 SL gözlerinize zarar verebilir.Eğer gözünüze gelirse derhal 10-15 dakika su ile yıkayınız.

 *İlaç karışımı hazırlayanların yanı sıra,ilaçlamayı yapanlarda uzun kollu giysiler,uzun pantolon ve çizme giymelidir.

 *İlaçlama başlamadan önce ilaçlama altının sızdırmazlığından emin olun.

 *GIRCALA 20 SL ile çalışırken herhangi bir şey yemeyiniz.

 *Bütün ilaçlarda olduğu gibi ilaç ve ilaç karışımı ile temastan kaçınınız.

 *ULV ve Sisleyici El Aletleri ile GIRCALA 20 SL ' yi kesinlikle uygulamayınız.

UYGULAMADAN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER:

 *Balıklara zararlıdır.İlacı su ve su kaynaklarına dökmeyiniz.

 *İlaçlamadan sonra yıkanınız.İş elbiselerinizi derhal çıkarıp yıkayınız.

 *İlaçlama aletini ve aksamlarını yıkayınız,ilaçlama sistemi içerisindeki ilacın temizlenmesine büyük özen gösterin.

  *Hayvanları 1 gün süre ile kesinlikle ilaçlı sahaya sokmayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.