Tohumlar
+ Sebze Tohumları
+   Domates Tohumu
+   Biber Tohumu
+   Patlıcan Tohumu
+   Marul Tohumu
+   Lahana Tohumu
+   Bamya Tohumu
+   Salatalık Tohumu
+   Kabak Tohumu
+   Pırasa Tohumu
+   Soğan Tohumu
+   Mısır Tohumu
+   Ayçekirdeği
+   Kavun Tohumu
+   Karpuz Tohumu
+   Turp Tohumu
+   Havuç Tohumu
+   Pancar Tohumu
+   Fasulye Tohumu
+   Bezelye Tohumu
+   Barbunya Tohumu
+   Diğer Tohumlar
+ Tarla Bitkileri
+ Endüstri ve Yem Bitkileri
+ Süs Bitkileri
+ Çim Tohumları
+ İlaç ve Baharat Bitkileri
+ Fide
+ Fidan
+ Mantar Sporları
+ Embriyodan Üretim
Zirai İlaçlar
Gübreler
Halk Sağlığı
Plastik Pompa
Ekip Tarım / Ürünler / Zirai İlaçlar / BOWMAN 84 EC < Geri Dön

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU

K3 ,15

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)


 840 g/l Acetochlor

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABACI OTLAR

BİTKİ ADI            

       YABANCI OT ADI        

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

MISIR

Darıcan (Echinochloa colonum)
Kirpi darı (Setaria verticiliata)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
 
Horoz ibiği 
(Amaranthus retroflexus)
Sirken-Kazayağı 
(Chenopodium album)
Semiz otu 
(Portulaca oleraceae)
Demir dikeni 
(Tribulus terrestris)
Kendigelen buğday ( Triticuma sp.)

        200 ml/dekar çıkış öncesi

AYÇİÇEĞİ

Yatık sirken (Chenepodiun vulvaris)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Darıcan (Echinocloa curus-galli)
Kirpidarı (Stereia verticillate)
Horoz ibiği (Amarantus albus)

             200 mı/da  çıkış öncesiKALİBRASYON:
 
İlaçlama aletinin deposuna belli miktarda su konularak, ilaçlama yapılıyormuş gibi birim alana düşen su miktarı tespit edilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı, tespit edilen suya oranlanarak, ilaçlama aletinin deposuna konarak kalibrasyon tamamlanmış olur.

KULLANIM ŞEKLİ: 

BOWMAN 84  EC mısır ve ayçiçeği ekiminden sonra, yabancıot çıkışından önce (preemer) 1-4 gün içerisinde toprak yüzeyine uygulanır.BOWMAN 84 EC'den en iyi etkiyi almak için uygulama sırasında toprakta yeterli nem bulunmalı ve ekimden önce toprak keseksiz olarak işlenip hazırlanmalıdır.BOWMAN 84 EC  uygulandıktan sonra 10-15 mm'lik bir yağış veya yağmurlama sulama idealdir.
BOWMAN 84 EC uygulamasından sonra toprak işlemesi tavsiye edilmez. Ancak kurak koşullarda, 3-5 cm'lik yüzeysel bir toprak karıştırma işlemi önerilebilir.BOWMAN 84 EC çıkmış yabancıotlara etki etmeyeceği için uygulama sırasında tarlada, çıkmış yabancı ot olmamalıdır.
İlaçlama yelpaze şeklinde püskürtme yapan (Tee-jet) meme ile 2,0-2,5 atm. Basınçla yapılmalıdır.İlaçlamanın rüzgarsız havada ve dekara 20-40 litre su ile yapılması tavsiye edilir.
İlaçlama aletinin deposu önce yarıya kadar su ile doldurulduktan sonra, gereken miktardaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır ve depoya konur.İlaçlama aletinin karıştırıcısı çalıştırılarak depoya doluncaya kadar su ilave edilir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞ ŞEKLİ:

Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce  karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla  tamamlanır. İlaçlamaya başlamadan önce birim alana atılacak su miktarını tespit için kullanma aletinin kalibrasyonu yapılır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. Kumsal tarlalarda kullanımı tavsiye edilmez.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Atrazin terkipli ilaçlarla karışabilir. Büyük çaplı karışım yapmadan önce, ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.