Tohumlar
+ Sebze Tohumları
+   Domates Tohumu
+   Biber Tohumu
+   Patlıcan Tohumu
+   Marul Tohumu
+   Lahana Tohumu
+   Bamya Tohumu
+   Salatalık Tohumu
+   Kabak Tohumu
+   Pırasa Tohumu
+   Soğan Tohumu
+   Mısır Tohumu
+   Ayçekirdeği
+   Kavun Tohumu
+   Karpuz Tohumu
+   Turp Tohumu
+   Havuç Tohumu
+   Pancar Tohumu
+   Fasulye Tohumu
+   Bezelye Tohumu
+   Barbunya Tohumu
+   Diğer Tohumlar
+ Tarla Bitkileri
+ Endüstri ve Yem Bitkileri
+ Süs Bitkileri
+ Çim Tohumları
+ İlaç ve Baharat Bitkileri
+ Fide
+ Fidan
+ Mantar Sporları
+ Embriyodan Üretim
Zirai İlaçlar
Gübreler
Halk Sağlığı
Plastik Pompa
Ekip Tarım / Ürünler / Zirai İlaçlar / SİM BAKIR 50 WP < Geri Dön

Islanabilir Toz (WP)

GRUBU         M1         FUNGUSİT (Mantar İlacı)

% 50 Metalik Bakır 'a eşdeğer gram Bakıroksiklörür


 

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma Karalekesi(Ventruia ilnaequalis)

800gr. - 400 gr./100 lt

21 gün

Armut

Armut Karalekesi(Ventruia pyrina)
Armut memeli pası(Gymnosporangium fuscum)

800gr. - 400 gr./100 lt
400gr. /100 lt.su

21 gün

Kayısı

Kayısıda yaprak delen(Clasterosporium carpophilum)

400 gr./ 100 lt.su (Normal dönem)
800 gr./ 100 lt.su (Dormant dönem)

21 gün

Şeftali

Yaprak Delen
 (Coryneum beijerinckii)

800 gr./ 100 lt.su (1.ilaçlama) 
400 gr./ 100 lt.su (2.ilaçlama)

21 gün

Şeftali

Yaprak Kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)

800 gr./ 100 lt.su

21 gün

Erik

Erik Cep Hastalığı(Taphrina pruni)

800 gr./ 100 lt.su

21 gün

Antep Fıstığı

Karazenk(Septoria pistacina)

500 gr/100 lt.su

21 gün

Turunçgiller

Uçkurutan (Phoma tracheiphilla)

400 gr./100 lt.su

21 gün

Zeytin

Halkalı Leke
(Cyclogonium oleaginum)

400 gr./100 lt.su

21 gün

Bağ

Mildiyö *(Plasmopara viticola)

Antraknoz **(Elsinoe ampelina)

300 gr-500 gr/100 lt.su 
300 gr-500 gr/100 lt.su

21 gün

Domates

Mildiyö ***(Phytophthora infestans)Bakteriyel benek hastalığı(Pseudomonas syringae pv. tomato) Bakteriyel leke hastalığı(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)

300 gr./ 100 lt.su 300gr-400 gr/100 lt.su
300gr-400 gr/100 lt.su

14 gün

Patates

Patetes Mildiyösü
(Phytophthora infestans)

300 gr/100 lt.su

14 gün

Fasulye

Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
Adi yaprak hale yanıklığı 
(X. campestris, P. Syringae)

500 gr/100 lt.su

300 gr/100 lt.su

14 gün

Domates, Patlıcan ,Patates

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

500 gr/100 lt.su

14 gün

Hıyar

Köşeli Yaprak Lekesi
(Pseudomonas syringae pv. lachyrmans)

300 gr/100 lt. su

14 gün

Sebze Fideleri

Çökerten(Pythium spp.Rhizoctania spp Alterneria spp.Fusarium spp.Sclerotinia sp.)

300 gr-500 gr/100 lt.su

14 gün

Aspir

Yaprak lekesi (Alterneria carthami)

300 gr./ 100 lt.su

14 gün

Şerbetçi Otu

Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)

500 gr./100 lt.su

14 gün

Yer Fıstığı

yaprak leke hastalığı(Cercospora arachidis)

400 gr./100 lt.su

14 gün

Tütün Fideleri

Çökerten hastalığı

(Rhizoctania solani,Fusarium spp.Pythium spp.,Alternaria spp.Sclerotiria spp.)

400 gr./100 lt.su

14 gün


                           
(*) Bağda mildiyöye karşı 1.ilaçlama 300 gr.2.ilaçlama 500 gr./100 su dozunda uygulanır.
(**) Bağda antraknoza karşı 1.ilaçlamada 300 gr.diğer ilaçlamalarda 500 gr / 100 lt.su dozda uygulanır.
(***)Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı,ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde en fazla1-2 uygulama yapılmalıdır.

(***)Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı,ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde en fazla1-2 uygulama yapılmalıdır.

Uygulamaya Hazırlama Şekli : 

Önce İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç önce ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir

Kullanım Şekli ve Zamanı : 

Elma Kara Lekesi : 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce) 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70 - 80 dökülünce,4.ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Armutta Kara Leke : 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde ,3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce ,4.ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Şeftali ve Kayısı Yaprak Delen : 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra 2.ilaçlama ilk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı : İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

Erik Cep Hastalığı : 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde,2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antep Fıstığı Karazenk : 1.ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede,diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı,özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemlerde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır. 

Turunçgil Uçkurutan : Don,dolu ,fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama,yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan,sonra 400 gr./100 lt.su dozunda uygulama yapılır.

Zeytin halkalı leke hastalığı : İlaçlamalar;Marmara bölgesinde 1.ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında .2.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında,Akdeniz bölgesinde 1.ilaçlama Kasım veya Aralık ayında,2.ilaçlama Mart ayının ilk yarısında,3.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında,Ege bölgesinde 1.ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında,2.ilaçlama zeytinler çiçek açmadan Nisan ayında yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü : 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca,2 ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir.Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca  ilaçlamaya son verilir.

Bağ antraknozu : 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm. olduğunda,2.ilaçlama çiçeklenmeden önce, 3.ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra,4.ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra,5.ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında yapılır.

Domates mildiyösü : Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünü görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates bakteriyel benek ve bakteriyel leke hastalığı : Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak,fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10  gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü : Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16oC veya en düşük sıcaklığın 10 oC bulması ile ilaçlamaya başlanır.Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir.Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama ,serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Fasulye antraknozu : Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile devam edilir.

Fasulye adı yaprak ve hale yanıklığı : Yesil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğünde koruyucu olarak haftada bir 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Domates,Patlıcan,Patates Erken Yaprak Yanıklığı:İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.
Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi:Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır,10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.

Sebze fideliklerinde çökerten : Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlama yapılmaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.

Aspir yaprak lekesi : Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Şerbetçiotu mildiyösü : İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır.,çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır.Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10'ar günlük aralıklarla devam edilir.

Yer fıstığı yaprak lekesi : İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır,7-0 gün ara ile hasada kadar devam edilir.

Tütün fidelerinde çökerten hastalığı : Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.

Karışabilirlilik Durumu : Cymoxanil,Methiram,Folpet terkipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate, Malathion, Parathion methyl, Phosmet,Diazinon , Carbamat terkipli fungisitler Dodine ve Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.