Tohumlar
+ Sebze Tohumları
+   Domates Tohumu
+   Biber Tohumu
+   Patlıcan Tohumu
+   Marul Tohumu
+   Lahana Tohumu
+   Bamya Tohumu
+   Salatalık Tohumu
+   Kabak Tohumu
+   Pırasa Tohumu
+   Soğan Tohumu
+   Mısır Tohumu
+   Ayçekirdeği
+   Kavun Tohumu
+   Karpuz Tohumu
+   Turp Tohumu
+   Havuç Tohumu
+   Pancar Tohumu
+   Fasulye Tohumu
+   Bezelye Tohumu
+   Barbunya Tohumu
+   Diğer Tohumlar
+ Tarla Bitkileri
+ Endüstri ve Yem Bitkileri
+ Süs Bitkileri
+ Çim Tohumları
+ İlaç ve Baharat Bitkileri
+ Fide
+ Fidan
+ Mantar Sporları
+ Embriyodan Üretim
Zirai İlaçlar
Gübreler
Halk Sağlığı
Plastik Pompa
Ekip Tarım / Ürünler / Zirai İlaçlar / MASSMETHRİN < Geri Dön
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU

 3A

İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)


250 g/l  Cypermethrin

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Sebze

Baklagil tohum böcekleri

(Bruchus spp.)

40 ml/da

7

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

30 ml/da (larva)

Bozkurt

(Agrotis spp.)

40 ml/da (larva) (ilaç yeşil aksama ve toprağa pülverize edilir.)

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

30 ml/da (larva)

Meyve

Ağaç kızılkurdu (Cossus cossus)

80 ml/100 ml su

(genç larva dönemi)

7

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 lt su (larva, yumurta açılışını takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama)

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

20 ml/100 lt su (Taç yapraklar döküldükten sonra, 2.ve 3. Nimf döneminde)

7

Antep Fıstığı

Antep fıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

25 ml/100 lt su (Yaprakların %20'si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama yapılır.)

7

Ayçiçeği

Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)

40 ml/da

7

Süs Bitkileri

Nergis soğan sinekleri

(Eumerus narcissi, Merodon eques)

80 ml/100 lt su

7

Mısır

Mısır koçan kurdu(Sesamia nonagrioides)

30 ml/da (larva)

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

7

Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)

30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama)

Hububat

Süne

(Eurygaster integriceps)

20 ml/da (1.-3. dönem)30 ml/da (4.-5. Dönem nimf ve yeni nesil ergin)

7

Genel Zararlılar

Çekirgeler (Locusts)

40 ml/da

7

Bag

Salkım güvesi *

(Lobesia botrana)

20 ml/100 lt su (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır.)

7

Dişbudak

Amerikan beyaz kelebeği

(Hyphantria cunea)

25 ml/100 lt su (genç larva dönemi)

-

Şeker Pancarı

Yaprak kurtları (Spodoptera exigua, Mamestra spp., Plusia gamma)

30 ml/da

7

Pancar piresi (Chaetocnema tibialis)

25 ml/da

Kalkan böcekler (Cassida spp.)

30 ml/da

Yaprak böceği

(Piesma maculata)

30 ml/da*Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

Kullanım Şekli:

MASSMETHRIN temas ve mide yoluyla zararlı böceklere karşı yüksek derecede etkilidir. Lepidopter larvalarına karşı yüksek etki alabilmek için larvalar küçük (1. Ve 2. Dönem) iken ilaçlama yapılmalıdır. MASSMETHRIN yer aletleri ile uygulanabilir. Tarla pulverizatörleri, yaprak altı memeleriyle kullanılmalıdır, ancak bu taktirde iyi bir kaplama yapılabilir. Zararlının durumuna göre ilaçlamalar 7-21 günde bir tekrarlanmalıdır. Çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.

Direnç ile İlgili Bilgi:

MASSMETHRIN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASSMETHRIN' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlilik Durumu :

MASSMETHRIN ilacı Meteor, Anvil, Captan gibi birçok insektisit, akarisit, fungisit ve Beredex ile karışabilirse de, büyük miktarlarda karışımlar hazırlanmadan önce basit ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.