Balıkesir Dilimli Kavun
Açıklama;
+ Oval ,sarımtırak dilimli bir çeşittir.
+ Meyveleri 3-4 kg kadar olup, kokulu ve çok tatlı bir çeşittir.
+ Ortalama olgunlaşma 70-90 gündür.
+ Ekim derinliği 3-5 cm dir.
+ Sıra üzeri ekim mesafesi 60-75 cm dir.
+ Sıra arası ekim mesafesi 150-200 cm dir.
+ Tahmini çimlenme günü 8-12 gündür.
+ Dekara ortalama verimi 1,5-1,5 tondur.